October 13, 2021
Blog

Lối mở Nà Lạn (Đức Long) – Tỉnh Cao Bằng

Lối mở Nà Lạn (cửa khẩu Đức Long) toạ lạc tại xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Lối mở Nà Lạn (cửa khẩu Đức Long) thông thương với thành phố Sùng Tả thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Các cặp cửa khẩu được hai Bên xác nhận đã mở trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào gồm có: 8 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu chính và 18 cửa khẩu phụ. Cửa khẩu quốc tế: TT Tên cửa khẩu Việt Nam (tên tỉnh) Tên cửa khẩu Lào (tên tỉnh) 1.