October 4, 2021
Blog

Cửa khẩu trên biên giới Việt Nam – Lào

Các cặp cửa khẩu được hai Bên xác nhận đã mở trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào gồm có: 8 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu chính và 18 cửa khẩu phụ.

  1. Cửa khẩu quốc tế:
TT Tên cửa khẩu Việt Nam (tên tỉnh) Tên cửa khẩu Lào (tên tỉnh)
1. Tây Trang (Điện Biên) Pang Hốc (Phông Sa Lỳ)
2. Na Mèo (Thanh Hóa) Nam Souy (Huaphan)
3. Nậm Cắn (Nghệ An) Nậm Cắn (Xiêng Khoảng)
4. Cầu Treo (Hà Tĩnh) Nậm Phao (Bo Ly Khăm Xay)
5. Cha Lo (Quảng Bình) Na Phậu (Khăm Muồn)
6. Lao Bảo (Quảng Trị) Đen Sạ Vẳn (Sạ Vẳn Nạ Khệt)
7. La Lay (Quảng Trị) La Lay (Sả Lạ Văn)
8. Bờ Y (Kon Tum) Phu Cưa (Ắt Tạ Pư)
  1. Cửa khẩu chính:
TT Tên cửa khẩu Việt Nam (tên tỉnh) Tên cửa khẩu Lào (tên tỉnh)
1. Huổi Puốc (Điện Biên) Na Son (Luông Pha Băng)
2. Chiềng Khương (Sơn La) Bản Đán (Hủa Phăn)
3. Lóng Sập (Sơn La) Pa Hang (Huaphan)
4. Tén Tần (Thanh Hóa) Xổm Vẳng (Hủa Phăn)
5. Hồng Vân (Thừa Thiên Huế) Cô Tài (Sả Lạ Văn)
6. Đớt (Thừa Thiên Huế) Tà Vàng (Xê Kông)
7. Nam Giang (Quảng Nam) Dak Ta-Ok (Sekong)

 

iii. Cửa khẩu phụ:

TT Tên cửa khẩu Việt Nam (tên tỉnh) Tên cửa khẩu Lào (tên tỉnh)
1. Si Pa Phìn (Điện Biên) Huội La (Phông Xa Lỳ)
2. Nậm Lạnh (Sơn La) Mường Pợ (Hủa Phăn)
3. Nà Cài (Sơn La) Sốp Đụng (Hủa Phăn)
4. Khẹo (Thanh Hóa) Tha Lấu (Hủa Phăn)
5. Thông Thụ (Nghệ An) Nậm Tạy (Hủa Phăn)
6. Tam Hợp (Nghệ An) Thoong My Xay (Bo Ly Khăm Xay)
7. Cao Vều (Nghệ An) Thoong Phị La (Bo Ly Khăm Xay)
8. Thanh Thuỷ (Nghệ An) Nậm On (Bo Ly Khăm Xay)
9. Sơn Hồng (Hà Tĩnh) Nậm Xắc (Bo Ly Khăm Xay)
10. Kim Quang (Hà Tĩnh) Ma La Đốc (Khăm Muồn)
11. Cà Ròong (Quảng Bình) Noỏng Mạ (Khăm Muồn)
12. Tà Rùng (Quảng Trị) La Cồ (Sạ Vẳn Nạ Khệt)
13. Bản Cheng (Quảng Trị) Bản Mày (Sạ Vẳn Nạ Khệt)
14. Thanh (Quảng Trị) Đen Vi Lay (Sạ Vẳn Nạ Khệt)
15. Cóc (Quảng Trị) A Xóc (Sả Lạ Văn)
16. Tây Giang (Quảng Nam) Kà Lừm (Xê Kông)
17. Đắk BLô (Kon Tum) Đắk Bar (Xê Kông)
18. Đắk Long (Kon Tum) Văng Tắt (Ắt Tạ Pư)
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Thành phố Cần Thơ Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : số 39 đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3830 753 Fax : (0292) 3830 451 Email : vanphong.socantho@moet.

Thành phố Cần Thơ Sở Y Tế (SYT) Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : số 71 đường Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3831 027 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0292) 3830 710 Email : soyte@cantho.gov.

Thành phố Cần Thơ Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : 1B Ngô Hữu Hạnh – Quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3820 756 Fax : (0292) 3826 250 Email : sogtvt@cantho.gov.