Danh sách Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 của các nước/vùng lãnh thổ (Cập nhật đến ngày 07/10/2021) 1. Poland 🇵🇱 Ba Lan 👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của Poland 2.

PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC CỬA KHẨU ƯU TIÊN MỞ, NÂNG CẤP HẠ TẦNG VÀ HIỆN ĐẠI HÓA TRANG THIẾT BỊ GẮN THEO PHÂN KỲ ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2020 (Ban hành kèm Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) STT Tên cửa khẩu Loại cửa khẩu Huyện

PHẠM VI KHU VỰC CỬA KHẨU VÀ VỊ TRÍ CẮM BIỂN BÁO KHU VỰC CỬA KHẨU TẠI CÁC CỬA KHẨU PHỤ TUYẾN BIÊN GIỚI TỈNH ĐỒNG THÁP (Kèm theo Quyết định số: 1114 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 1. Cửa khẩu phụ Thông Bình a)

Ban hành kèm theo Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia đến năm 2020) 1. 10 cửa khẩu quốc tế   1 Lệ Thanh (Gia Lai) Oyadav (Rattanakiri) 2 Hoa

1. Hai Bên xác nhận các cặp cửa khẩu sau đã mở trên vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc: Tên cửa khẩu Việt Nam Tên cửa khẩu Trung Quốc Ma Lù Thàng Kim Thủy Hà Lào Cai (đường bộ) Hà Khẩu (đường bộ) Lào Cai (đường sắt) Hà Khẩu (đường sắt) Thanh Thủy

Các cặp cửa khẩu được hai Bên xác nhận đã mở trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào gồm có: 8 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu chính và 18 cửa khẩu phụ. Cửa khẩu quốc tế: TT Tên cửa khẩu Việt Nam (tên tỉnh) Tên cửa khẩu Lào (tên tỉnh) 1.

1. Cửa khẩu quốc tế đường bộ: 26 cửa khẩu Móng Cái Hữu Nghị Tà Lùng Thanh Thủy Lào Cai Tây Trang Chiềng Bông Na Mèo Mường Chanh Nậm Cắn Cầu Treo Cha Lo Lao Bảo La Lay Bờ Y Gánh Đa Lệ Thanh Hoa Lư Xa Mát Mộc Bài Dinh Bà Thường Phước Vĩnh Xương

An Giang Cửa Khẩu Tịnh Biên (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Tịnh Biên (tỉnh An Giang, Việt Nam) – Phnom Den (tỉnh Takeo, Cambodia) Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên là cửa khẩu quốc tế đường bộ tại vùng đất thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam. Cửa khẩu

Theo Quyết định 65/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính, sau đây là cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan: Cơ quan Hải quan ở Trung ương: a) Vụ Pháp chế; b) Vụ Hợp tác quốc

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Cụ thể, địa chỉ đăng kiểm xe của các tỉnh, thành như sau: Thành phố Cần Thơ Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị thủy bộ Cần Thơ 6501S

1 2