October 22, 2021
Covid 19

Danh sách giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 được chấp nhận để xin visa Việt Nam

Danh sách

Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và
Giấy xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 của các nước/vùng lãnh thổ

(Cập nhật đến ngày 07/10/2021)

1. Poland 🇵🇱 Ba Lan

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của Poland

2. United Arab Emirates (UAE) 🇦🇪 Ả Rập Thống Nhất

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Thẻ chứng nhận tiêm chủng” của UAE

3. Korean Republic 🇰🇷 Hàn Quốc

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” và “Chứng nhận tiêm chủng điện tử (qua ứng dụng COOV)” của Korean Republic

4. Kazakhstan 🇰🇿

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” và “Hộ chiếu tiêm chủng điện tử” của Kazakhstan

5. Mongolia 🇲🇳 Mông Cổ

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ du lịch quốc tế” của Mongolia

6. Oman 🇴🇲

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng” của Oman

7. Thailand 🇹🇭 Thái Lan

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng” của Thailand

8. Romania 🇷🇴 Rô Ma Ni

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng nhận tiêm chủng quốc gia”; “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” và “Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 (EU)” của Romania

9. Japan 🇯🇵 Nhật Bản

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của Japan

10. New Zealand 🇳🇿

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” (xác nhận qua thư điện tử) của New Zealand

11. Brazil 🇧🇷

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận quốc gia tiêm chủng vắc-xin Covid-19” của Brazil

12. Sri Lanka 🇱🇰

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của Sri Lanka

13. Czech Republic 🇨🇿 Cộng Hoà Séc

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc gia”; “Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 kỹ thuật số (EU)” và “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của Czech Republic

14. Morocco 🇲🇦 Ma Rốc

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số” của Morocco

15. Saudi Arabia 🇸🇦 Ả Rập Xê Út

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Hồ sơ y tế tiêm chủng Covid-19” của Saudi Arabia

16. Armenia 🇦🇲

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của Armenia

17. Germany 🇩🇪 Đức

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” và “Sổ tiêm chủng quốc tế” của Germany

18. Russia 🇷🇺 Nga

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của Russia

19. United Kingdom 🇬🇧 Anh

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy xác nhận tiêm chủng” của các vùng (Anh, Wales, Scotland và Bắc Ai-len) thuộc United Kingdom

20. Austria 🇦🇹 Áo

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” và “Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 kỹ thuật số (EU)” của Austria

21. San Marino 🇸🇲

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc gia”; “Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 kỹ thuật số (EU)” và “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của San Marino

22. Laos 🇱🇦 Lào

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của Laos

23. Singapore 🇸🇬

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số” của Singapore

24. Belgium 🇧🇪 Bỉ

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của Belgium

25. Spain 🇪🇸 Tây Ban Nha

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của Spain

26. Denmark 🇩🇰 Đan Mạch

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” và “Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 kỹ thuật số (EU)” của Denmark

27. United States 🇺🇸 Mỹ

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Thẻ chứng nhận tiêm chủng” của United States

28. Italy 🇮🇹 Ý

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của Italy

29. Bulgaria 🇧🇬

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” và “Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 kỹ thuật số (EU)” của Bulgaria

30. Slovakia 🇸🇰

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng (quốc gia)” và “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của Slovakia

31. Norway 🇳🇴 Na Uy

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” và “Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 kỹ thuật số (EU)” của Norway

32. Sweden 🇸🇪 Thuỵ Điển

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của Sweden

33. Israel 🇮🇱

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của Israel

34. France 🇫🇷 Pháp

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của France

35. Turkey 🇹🇷 Thổ Nhỉ Kỳ

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Thẻ chứng nhận tiêm chủng Covid-19”; “Định danh tiêm chủng điện tử”; “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” và “Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 kỹ thuật số (EU)” của Turkey

36. Azerbaijan 🇦🇿

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Thẻ chứng nhận tiêm chủng” và “Chứng nhận khỏi bệnh Covid-19” của Azerbaijan

37. India 🇮🇳 Ấn Độ

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của India

38. Switzerland 🇨🇭 Thuỵ Sỹ

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng nhận Covid (chứng nhận tiêm chủng, chứng nhận đã khỏi bệnh)” của Switzerland

39. China 🇨🇳 Trung Quốc

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của China

40. Pakistan 🇵🇰

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của Pakistan

41. Ireland 🇮🇪

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Thẻ chứng nhận tiêm chủng Covid-19” và “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của Ireland

42. Greece 🇬🇷 Hy Lạp

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của Greece

43. Kuwait 🇰🇼

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng Sars-Cov-2” của Kuwait

44. Colombia 🇨🇴

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của Colombia

45. Netherlands 🇳🇱 Hà Lan

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của Netherlands

46. Australia 🇦🇺 Úc

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận miễn dịch” và “Chứng nhận tiêm chủng quốc gia” của Australia

47. Finland 🇫🇮 Phần Lan

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của Finland

48. Taiwan 🇹🇼 Đài Loan

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Thẻ ghi nhớ tiêm chủng vắc-xin Covid-19”; “Giấy chẩn đoán” và “Sổ tiêm chủng quốc tế (Sách vàng)” của Taiwan

49. Hungary 🇭🇺

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” và “Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 (EU)” của Hungary

50. Belarus 🇧🇾

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của Belarus

51. Cambodia 🇰🇭 Campuchia

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Thẻ chứng nhận tiêm chủng Covid-19 (Bộ Y tế ban hành)” và “Thẻ chứng nhận tiêm chủng Covid-19 (Bộ Quốc phòng ban hành)” của Cambodia

52. Algeria 🇩🇿

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Thẻ chứng nhận tiêm chủng Covid” của Algeria

53. Canada 🇨🇦  (đề nghị rút khỏi danh sách)

53. Indonesia 🇮🇩

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19” của Indonesia

54. Nepal 🇳🇵

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19” của Nepal

55. Mexico 🇲🇽 Mê Hi Cô

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19” của Mexico

56. Bolivia 🇧🇴

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của Bolivia

57. Croatia 🇭🇷

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” và “Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 kỹ thuật số (EU)” của Croatia

58. Iceland 🇮🇸

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của Iceland

59. Portugal 🇵🇹 Bồ Đào Nha

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của Portugal

60. Turkmenistan 🇹🇲

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng nhận tiêm chủng” của Turkmenistan

61. Palestine 🇵🇸

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của Palestine

62. Qatar 🇶🇦

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19” của Qatar

63. Libya 🇱🇾

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19” của Libya

64. Egypt 🇪🇬 Ai Cập

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 ” của Egypt

65. Timor-Leste 🇹🇱 Đông Timo

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19” của Timor-Leste

66. Ukraine 🇺🇦 Ucraina

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” và “Chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 kỹ thuật số (EU)”

67. Philippines 🇵🇭

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Giấy chứng nhận tiêm chủng” của Philippines

68. Malaysia 🇲🇾

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ tiêm chủng điện tử” của Malaysia

69. Luxembourg 🇱🇺

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)” của Luxembourg

70. Argentina 🇦🇷 Ác Hen Ti Na

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số” của Argentina

71. Jordan 🇯🇴

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng nhận tiêm chủng” của Jordan

72. Brunei 🇧🇳

👉 Xin xem công hàm ngoại giao xác nhận “Chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số Brunei” và “Giấy chứng nhận tiêm chủng Brunei

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

List Immunization Certificate and Certificate of recovery from Covid-19 of countries/territories (Update on 07 Oct 2021) 1. Poland 🇵🇱 👉 See “EU Digital COVID Certificate” of Poland 2.

Các cặp cửa khẩu được hai Bên xác nhận đã mở trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào gồm có: 8 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu chính và 18 cửa khẩu phụ. Cửa khẩu quốc tế: TT Tên cửa khẩu Việt Nam (tên tỉnh) Tên cửa khẩu Lào (tên tỉnh) 1.