October 4, 2021
Blog

Cửa khẩu biên giới Việt Nam – Campuchia

Ban hành kèm theo Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia đến năm 2020)

1. 10 cửa khẩu quốc tế

 

1

Lệ Thanh (Gia Lai) Oyadav (Rattanakiri)

2

Hoa Lư (Bình Phước) Trapeang Sre (Kratié)

3

Xa Mát (Tây Ninh) Trapeang Phlong (Tboung Khmum)

4

Mộc Bài (Tây Ninh) Bavet (Svay Rieng)

5

Bình Hiệp (Long An) Pray Vo (Svay Rieng)

6

Dinh Bà (Đồng Tháp) Bontia Chak Cray (Prey Veng)

7

Thường Phước (Đồng Tháp) Koh Rokar (Prey Veng), đường sông

8

Vĩnh Xương (An Giang) Kaam Samnor (Kandal), đường sông

9

Tịnh Biên (An Giang) Phnom Den (Takeo)

10

Hà Tiên (Kiên Giang) Prek Chak (Kampot)

 

2. 12 cửa khẩu chính

 

1

Đắc Ruê (Đắk Lắk) Chi Miết (Modulkiri)

2

Bu Prăng (Đắk Nông) Đắc Đam (Mondulkiri)

3

Đắk Peur (Đắk Nông) Bu Sara (Mondulkiri)

4

Hoàng Diệu (Bình Phước) Lapakhê (Mondulkiri)

5

Mỹ Quý Tây (Long An) Xòm Rông (Svay Rieng)

6

Khánh Bình (An Giang) Chrây Thum (Kandal)

7

Phước Tân (Tây Ninh) Bố Môn (Svay Rieng)

8

Vĩnh Hội Đông (An Giang) Kom Pung Kroxăng (Takeo), đường sông

9

Giang Thành (Kiên Giang) Ton Hon (Kampot)

10

Lộc Thịnh (Bình Phước) Tôn Lé Cham (Tboung Khmum)

11

Kà Tum (Tây Ninh) Chăn Mun (Tboung Khmum)

12

Chàng Riệc (Tây Ninh) Đa (Tboung Khmum)

 

3. 27 cửa khẩu phụ

 

1

Tân Tiến (Bình Phước) Chay Khleng (Kratié)

2

Vạc Sa (Tây Ninh) Phum Soty (Tboung Khmum)

3

Cây Gõ (Tây Ninh) Bos Chếk (Tboung Khmum)

4

Tân Phú (Tây Ninh) Kọ (Tboung Khmum)

5

Tống Lê Chân (Tây Ninh) Sa Tum (Tboung Khmum)

6

Vàm Trảng Trâu (Tây Ninh) Đôn (Svay Rieng)

7

Tà Nông (Tây Ninh) Kom Pông Th’Nuông (Svay Rieng)

8

Long Phước (Tây Ninh) Tà Y (Svay Rieng)

9

Long Thuận (Tây Ninh) Kompông S’Piên (Svay Rieng)

10

Phước Chỉ (Tây Ninh) Brasát (Svay Rieng)

11

Tân Nam (Tây Ninh) Mơn Chây (Prey Veng)

12

Cây Me (Tây Ninh) Phum Thonoúk (Prey Veng)

13

Long Khốt (Long An) Xòm Dông (Svay Rieng)

14

Vàm Đồn (Long An) Chòm Loong (Svay Rieng)

15

Kênh 28 (Long An) Cơ Rúa (Svay Rieng)

16

Bá Nguyên (Đồng Tháp) Koos Xâm Pư (Prey Veng) (Sở Thượng)

17

Mộc Rá (Đồng Tháp) Koos Xâm Pư (Prey Veng)

18

Á Đôn (Đồng Tháp) Gò Đồn (Prey Veng)

19

Bình Phú (Đồng Tháp) Bon Tia Chăc Crây (Prey Veng)

20

Thông Bình (Đồng Tháp) Pèm Tia (Prey Veng)

21

Bắc Đai (An Giang) Bắc Đai (Takeo)

22

Sa Kỳ (Kiên Giang) Cok Com Bô (Kampot)

23

Vàm Hàng (Kiên Giang) On Long Pring (Kampot)

24

Rạch Gỗ Kiên Giang) Đơm Sơ Sngâu (Kampot)

25

Đầm Chít (Kiên Giang) Prêy Tun Lê (Kampot)

26

Chợ Đình (Kiên Giang) Thnốt Choong Srong (Kampot)

27

Nha Sáp (Kiên Giang) Rưs Xây Pi Cum (Takeo)
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Các cặp cửa khẩu được hai Bên xác nhận đã mở trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào gồm có: 8 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu chính và 18 cửa khẩu phụ. Cửa khẩu quốc tế: TT Tên cửa khẩu Việt Nam (tên tỉnh) Tên cửa khẩu Lào (tên tỉnh) 1.

Thành phố Cần Thơ Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : số 39 đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3830 753 Fax : (0292) 3830 451 Email : vanphong.socantho@moet.

Thành phố Cần Thơ Sở Y Tế (SYT) Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : số 71 đường Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3831 027 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0292) 3830 710 Email : soyte@cantho.gov.

Thành phố Cần Thơ Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : 1B Ngô Hữu Hạnh – Quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3820 756 Fax : (0292) 3826 250 Email : sogtvt@cantho.gov.