May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Antigua and Barbuda tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Antigua and Barbuda hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Antigua and Barbuda tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Antigua and Barbuda tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Antigua and Barbuda tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A