May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Bahrain tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Bahrain hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bahrain tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Bahrain tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bahrain gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bahrain gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bahrain tại Bangkok – Thái Lan

Đại Sứ Quán Bahrain tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Bahrain
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Bahrain in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Bahrain in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Bahrain in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Bahrain in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Bahrain in Hanoi capital city of Vietnam.