May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Belarus tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Belarus hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Belarus tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Belarus tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Belarus