May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Benin tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Benin hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Benin tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Benin tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Benin gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Benin gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Benin tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Benin tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Benin
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Benin in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Benin in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Benin in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Benin in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Benin in Hanoi capital city of Vietnam.