April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Campuchia (Cambodia) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Cambodia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Cambodia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 41 Phung Khac Khoan Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : from Monday to Friday 07:30 – 11:30 | 14:00 – 17:00 Phone : (028) 3829 2751 Fax : (028) 3822 2773 Email : camcg.hcm@mfaic.

Embassy of Cambodia in Hanoi Address: No. 71A Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

Citizens of Cambodia won’t need a visa if staying for fewer than 30 days. Vietnam visa waiver program In case of intending to stay for more than 30 days, you should apply for a visa.