May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Croatia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Croatia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Croatia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Croatia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Croatia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Croatia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Croatia tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Đại Sứ Quán Croatia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Croatia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Croatia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Croatia in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Croatia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Croatia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Croatia in Hanoi capital city of Vietnam.