May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Croatia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Croatia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Croatia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Croatia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Croatia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Croatia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Croatia tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Đại Sứ Quán Croatia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Croatia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Croatia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.