May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Ecuador tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Ecuador hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ecuador tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Ecuador tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ecuador gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ecuador gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Ecuador tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Đại Sứ Quán Ecuador tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Ecuador
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Ecuador in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Ecuador in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Ecuador in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Ecuador in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Ecuador in Hanoi capital city of Vietnam.