May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Ethiopia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Ethiopia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ethiopia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Ethiopia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ethiopia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ethiopia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Ethiopia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Ethiopia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Ethiopia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

👉 There is NO Embassy of Ethiopia in Da Nang City, Vietnam. 👉 Also, there is NO Embassy of Ethiopia in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Ethiopia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 There is no Consulate of Ethiopia in Da Nang City, Vietnam. 👉 Also, there is no Embassy of Ethiopia in Hanoi capital city of Vietnam.