May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Georgia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Georgia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Georgia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Georgia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Georgia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Georgia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Georgia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Georgia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Georgia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Georgia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Georgia in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Georgia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Georgia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Georgia in Hanoi capital city of Vietnam.