April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Guinea hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Guinea tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Guinea
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Guinea Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Guinea vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Guinea are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Guinea are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Guinea 🇬🇳. Options for citizens of Guinea getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.