May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Iceland tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Iceland hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Iceland tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Iceland tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Iceland hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Iceland gần Việt Nam là Văn phòng Đại sứ quán Iceland tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Iceland tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Iceland tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Iceland hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Iceland tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Lãnh Sự Danh Dự : Mrs. Thuy Duong Nu Le Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Iceland tại thủ đô Hà Nội.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Iceland Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Iceland vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.