May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Jordan tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Jordan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Jordan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Jordan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jordan gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jordan gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Jordan tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Jordan tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Jordan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Jordan in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Jordan in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Jordan in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Jordan in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Jordan in Hanoi capital city of Vietnam.