May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Kenya tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Kenya hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Kenya tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Kenya tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Kenya gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Kenya gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Kenya tại Bangkok, Thái Lan.

Đại Sứ Quán Kenya tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Kenya
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Kenya in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Kenya in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Kenya in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Kenya in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Kenya in Hanoi capital city of Vietnam.