April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Lesotho tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Lesotho tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Lesotho hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Lesotho tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Lesotho tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Lesotho gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Lesotho gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Lesotho tại New Delhi, Ấn Độ.

TAGS Lesotho
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lesotho Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Lesotho vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Lesotho are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Lesotho are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Lesotho 🇱🇸. Options for citizens of Lesotho getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.