April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Madagascar tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Madagascar tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Madagascar hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Madagascar tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Madagascar tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Madagascar gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Madagascar gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Madagascar tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Madagascar
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Madagascar Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Madagascar vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Madagascar are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Madagascar are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Madagascar 🇲🇬? We regret to let you know that there is no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate located in Madagascar at this moment. Please contact to the Vietnam Embassies/Consulates in other countries.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Madagascar 🇲🇬. Options for citizens of Madagascar getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.