Chính phủ Madagascar hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Madagascar tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Madagascar tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Madagascar gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Madagascar gần Việt

Lãnh Sự Quán Madagascar tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Madagascar hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Madagascar tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Madagascar tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Madagascar tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Madagascar hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Madagascar tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Madagascar tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Madagascar gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Đại Sứ Quán Madagascar tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Madagascar hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Madagascar tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Madagascar tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Madagascar gần Việt Nam nhất là

Lãnh Sự Quán Madagascar tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Madagascar hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Madagascar tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Madagascar tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Madagascar gần Việt Nam nhất là

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Madagascar Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Madagascar vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1