May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Madagascar tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Madagascar tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Madagascar hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Madagascar tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Madagascar tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Madagascar
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Madagascar in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Madagascar in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Madagascar in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Madagascar Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Madagascar vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.