April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Madagascar tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Madagascar tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Madagascar hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Madagascar tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Madagascar tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Madagascar gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Madagascar gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Madagascar tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Madagascar
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Madagascar Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Madagascar vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Madagascar are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Madagascar are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.