March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Madagascar tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Madagascar tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 03 San Li Tun, Dong Jie, Beijing, China
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng 09:00 – 12.00 | chiều 15:00 – 18:00
  • Điện thoại : +86-10-6532-1353
  • Fax : +86-10-6532-2102
  • E-mail : ambamadbeijing@yahoo.fr
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/PtGBP4aG6HrT9e79A