May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Madagascar tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Madagascar hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Madagascar tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Madagascar tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Madagascar gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Madagascar gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Madagascar tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Madagascar tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Madagascar
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Madagascar in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Madagascar in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Madagascar in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Madagascar in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Madagascar in Hanoi capital city of Vietnam.