May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Maldives tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Maldives hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Maldives tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Maldives tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Maldives gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Maldives gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Maldives tại New Delhi, Ấn Độ.

Đại Sứ Quán Maldives tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Maldives
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Maldives in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Maldives in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Maldives in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Maldives in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Maldives in Hanoi capital city of Vietnam.