May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Mauritania tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Mauritania hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Mauritania tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Mauritania tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Mauritania gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Mauritania gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Mauritania tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Mauritania tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Mauritania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

👉 There is NO Embassy of Mauritania in Da Nang City, Vietnam. 👉 Also, there is NO Embassy of Mauritania in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Mauritania in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 There is no Consulate of Mauritania in Da Nang City, Vietnam. 👉 Also, there is no Embassy of Mauritania in Hanoi capital city of Vietnam.