April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Micronesia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Micronesia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Micronesia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Micronesia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Micronesia tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Micronesia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Micronesia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Micronesia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Micronesia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Micronesia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Micronesia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

The standard processing time for the Vietnam e-visa for citizens of Micronesia is 3 – 5 business days. But this could take longer, depending on the number of applications that the Vietnam Immigration authorities will receive.

The requirements for Micronesians to apply a Vietnam e-visa are pretty basic. Here are the requirements that you need to prepare: Valid passport – your passport should be valid for at least six months from your entry date.

There are many reasons why Micronesian citizens who plan to holiday in Vietnam should choose the e-visa. For one, the e-visa is the fastest and easiest way to get travel authorization to enter Vietnam.