May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Montenegro tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Montenegro hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Montenegro tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Montenegro tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Montenegro tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Montenegro Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Montenegro vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.