May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Mozambique tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Mozambique hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Mozambique tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Mozambique tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Mozambique