May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Nauru tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Nauru hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Nauru tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Nauru tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Nauru tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Nauru