May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Nicaragua tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Nicaragua hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Nicaragua tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Nicaragua tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Nicaragua tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Nicaragua