May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Niger tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Niger hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Niger tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Niger tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Niger tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Niger