May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Nigeria tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nigeria hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Nigeria tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Nigeria tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Nigeria
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

[Abuja, Nigeria] October 30, 2019, the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Federal Republic of Nigeria signed agreement on visa exemption for diplomatic or official passport holders. The agreement is effective from November 29, 2019.