May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Pakistan tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Pakistan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Pakistan tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Pakistan tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Pakistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Pakistan tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Pakistan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Pakistan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : M Floor, Khanh Hoi 2 Building, 360A Ben Van Don street, ward 1, district 4, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 09:00 – 16:00 Phone : (028) 3945 3939 Fax : (028) 3945 3636 Email : info@gepar.