May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Samoa tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Samoa hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Samoa tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Samoa tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Samoa tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Samoa