May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Serbia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Serbia tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Serbia gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Serbia tại Jakarta, Indonesia.

Đại Sứ Quán Serbia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Serbia tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Serbia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Serbia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.