May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Sierra Leone tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Sierra Leone hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Sierra Leone tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Sierra Leone tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Sierra Leone gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Sierra Leone gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Sierra Leone tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Sierra Leone tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Sierra Leone in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Sierra Leone in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Sierra Leone in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Sierra Leone in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Sierra Leone in Hanoi capital city of Vietnam.