May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Solomon Islands tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Solomon Islands hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Solomon Islands tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Solomon Islands tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Solomon Islands tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A