April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Sudan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Sudan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Sudan tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Sudan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Sudan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 194 No Trang Long street, ward 12, Binh Thanh district, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Tuesday, Wednesday to Friday, 08:30 – 11:30 Phone : (028) 3516 5062 Fax : (028) 3516 5072 Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.

Embassy of Sudan in Hanoi Address : 61 Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam. Phone : (024) 3718 5911 | in Hanoi : 3718 5911 | outside Hanoi : 024 3718 5911 | outside Vietnam : 0084 24 3718 5911 Fax : (024) 3718 5910 Email: sdemhanoi@gmail.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Sudan 🇸🇩? In Sudan, there is no Vietnam Consulate or Vietnam Embassy at the present. So, if you want to apply for your visa from a Vietnam representative office of the Vietnam government, please check other countries where Vietnam embassies or consulates are located.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Sudan 🇸🇩. Options for citizens of Sudan getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.