Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Sudan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Sudan tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Sudan tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Sudan in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Sudan in Hanoi or Consulate of Sudan in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Sudan in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Sudan tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Sudan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Sudan tại thành phố Đà

Consulate of Sudan in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Sudan in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Sudan in Hanoi or Consulate of Sudan in Ho

Lãnh Sự Quán Sudan tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Sudan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Sudan tại

Consulate of Sudan in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Sudan in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Sudan in

Đại Sứ Quán Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Sudan hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Sudan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Sudan in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Sudan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 194 đường Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Giờ làm việc : Thứ Ba, Thứ Tư đến Thứ Sáu, 08:30 – 11:30 Điện thoại : (028) 3516 5062 Fax :

Honorary Consulate of Sudan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 194 No Trang Long street, ward 12, Binh Thanh district, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Tuesday, Wednesday to Friday, 08:30 – 11:30 Phone : (028) 3516 5062 Fax : (028) 3516 5072 Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.

1 2