April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Sudan tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Sudan tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Sudan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Sudan tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Sudan tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Sudan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Sudan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Sudan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 194 No Trang Long street, ward 12, Binh Thanh district, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Tuesday, Wednesday to Friday, 08:30 – 11:30 Phone : (028) 3516 5062 Fax : (028) 3516 5072 Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.

Embassy of Sudan in Hanoi Address : 61 Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam. Phone : (024) 3718 5911 | in Hanoi : 3718 5911 | outside Hanoi : 024 3718 5911 | outside Vietnam : 0084 24 3718 5911 Fax : (024) 3718 5910 Email: sdemhanoi@gmail.