May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Sudan tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Sudan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Sudan tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Sudan tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Sudan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Sudan tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Sudan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Sudan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 194 No Trang Long street, ward 12, Binh Thanh district, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Tuesday, Wednesday to Friday, 08:30 – 11:30 Phone : (028) 3516 5062 Fax : (028) 3516 5072 Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.