May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Syria tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Syria hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Syria tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Syria tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Syria gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Syria gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Syria tại Bắc Kinh – Trung Quốc

Đại Sứ Quán Syria tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Syria
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Syria in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Syria in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Syria in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Syria in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Syria in Hanoi capital city of Vietnam.