March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Thái Lan (Thailand) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Thái Lan (Thailand) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 26 đường Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 09:00 – 12:00 | chiều 13:30 – 17:30
  • Điện thoại : (024) 3823 5092 | tại Hà Nội : 3823 5092 | từ tỉnh thành khác : 024 3823 5092 | từ nước ngoài : 0084 24 3823 5092
  • Fax : (024) 38235088
  • Email : thaiembassy.han@mfa.mail.go.th
  • Facebook : https://www.facebook.com/thaiembhanoi
  • Website : http://www.thaiembassy.org/hanoi
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/6ugq88ZUGFxASCTr6

Ghi chú của ĐSQ Thái Lan:

  • Bộ phận Lãnh sự và Visa của ĐSQ Thái Lan làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu |  sáng từ 09:00 – 12:00 | 13:30 – 17:00
TAGS Thailand
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Thailand in Hanoi Address : 26 Phan Boi Chau Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam. Business hours : Monday to Friday from 9:00 a.

Citizens of Thailand won’t need a visa if staying for fewer than 30 days. Vietnam visa waiver program In case of intending to stay for more than 30 days, citizens of Thailand should apply for a visa.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Thailand 🇹🇭? There are Vietnam embassy and consulate in Thailand as below : Embassy of Vietnam in Bangkok – Thailand 🇹🇭 Address: Chancery: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 🇹🇭 Telephone: 0-2251-5836-8/ 0-2251-7202/ 0-2251-3552 Fax: 0-2251-7201 Email: vnemb.th@mofa.

The Consulate General of Vietnam in Khon Kaen – Thailand 🇹🇭 Address: 65/6 Chatapadung, Khon Kaen 40000 🇹🇭 Phone: (+60-043) 242 190 Fax: (+60-043) 241 154 Email: konkaen.th@mofa.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Bangkok, Thailand 🇹🇭 Chancery: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok , Thailand 🇹🇭 Tel: +66 (0) 2 251 3552; +66 (0) 2 251 5838; +66 (0) 2 251 7202 Fax: +66 (0) 2 251 7201; +66 (0) 2 251 7203 Email: vnemb.th@mofa.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Khonkaen, Thái Lan 🇹🇭 Địa chỉ: 65/6 Chatapadung Road, Muang District, Khon Kaen 40000 🇹🇭 Điện thoại: 242190 Fax: 241154 Email: konkaen.th@mofa.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan 🇹🇭 Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Patthumwan, Bangkok 10330 🇹🇭 Điện thoại tổng đài: (+66) 22515838; (+66) 22517202 Fax: (+66) 22517203; (+66) 22517201 Email: vnemb.th@mofa.