Thailand has just announced that it will allow entry without isolation for people from 46 countries and territories, from 01 November 2021. These 46 countries and territories include: 1.

Thái Lan vừa thông báo sẽ cho phép nhập cảnh miễn cách ly với người đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ ngày 1/11. 46 quốc gia và vùng lãnh thổ này bao gồm: Lưu ý : Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa lọt vào danh sách này.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thái Lan (Thailand) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Thái Lan (Thailand) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Thái Lan (Thailand) tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Thailand in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Thailand in Hanoi or Consulate of Thailand in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Thailand in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Thái Lan (Thailand) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thái Lan (Thailand) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Thái

Consulate of Thailand in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Thailand in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Thailand in Hanoi or Consulate of Thailand in Ho

Lãnh Sự Quán Thái Lan (Thailand) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Thái Lan (Thailand) hiện chưa thành lập Lãnh

Consulate of Thailand in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Thailand in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Thailand in

Đại Sứ Quán Thái Lan (Thailand) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thái Lan (Thailand) hiện

Embassy of Thailand in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Thailand in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

1 2 3 4