April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thụy Sĩ (Switzerland) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Switzerland in Hanoi Address : Hanoi Central Office Building, 15th Floor, 44B Ly Thuong Kiet Street, Hanoi City, Vietnam. Phone : (024) 3934 6589 | in Hanoi : 3934 6589 | outside Hanoi : 024 3934 6589 | outside Vietnam : 0084 24 3934 6589 Fax (024) 3934 6591 Email : Embassy hanoi@eda.

Aside from the fact that applying for the e-visa is so easy, the requirements needed are easy to obtain as well. So here are the requirements that you need to prepare: Passport – you must have your passport available during your application.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Switzerland 🇨🇭? Please see below for information of Vietnam embassy in Switzerland Botschaft von Vietnam in der Schweiz🇨🇭 Address: Schlösslistrasse 26, CH-3008 Bern, Switzerland🇨🇭 Telephone: 0041-31 388 78 78/74, Fax. 0041-31 388 78 79 E-mail.