When the number of coronavirus cases increased abruptly, the government of Vietnam has to take drastic measures to contain it. One of these is by canceling all visa applications.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thụy Sĩ (Switzerland) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Switzerland in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Switzerland in Hanoi or Consulate of Switzerland in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Switzerland in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thụy Sĩ (Switzerland) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Thụy

Consulate of Switzerland in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Switzerland in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Switzerland in Hanoi or Consulate of Switzerland in Ho

Lãnh Sự Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Thụy Sĩ (Switzerland) hiện chưa thành lập Lãnh

Consulate of Switzerland in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Switzerland in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Switzerland in

Đại Sứ Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thụy Sĩ (Switzerland) hiện

Embassy of Switzerland in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Switzerland in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : tầng 37, toà nhà Bitexco Financial Tower, số 02 đường Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Năm, sáng 08:00 – 12:30

1 2 3