May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thụy Sĩ (Switzerland) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A