May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thụy Sĩ (Switzerland) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Switzerland in Hanoi Address : Hanoi Central Office Building, 15th Floor, 44B Ly Thuong Kiet Street, Hanoi City, Vietnam. Phone : (024) 3934 6589 | in Hanoi : 3934 6589 | outside Hanoi : 024 3934 6589 | outside Vietnam : 0084 24 3934 6589 Fax (024) 3934 6591 Email : Embassy hanoi@eda.